Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onderwijs

Speelleercentrum de Pionier

Waar onze school voor staat en hoe wij dat willen realiseren is in deze gids terug te vinden. Wij informeren u over onze onderwijsvisie en hoe die praktisch vorm krijgt. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen.

Wij zijn een Speelleercentrum; dat betekent dat wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling van 0 tot en met 13 jaar. In ons gebouw wordt naast basisonderwijs ook peuteropvang, buitenschoolse opvang en dagopvang aangeboden. Uw kind kan dus de gehele dag in hetzelfde gebouw blijven en hoeft niet met een busje naar bijvoorbeeld de voorschoolse of de naschoolse opvang. Alle medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en willen uw kind graag ‘zien’.

Onze lijfspreuk is: SPELEND LEREN – LEREND SPELEN.

“Voelen en leren beïnvloeden elkaar voortdurend!” Een kind dat lekker in zijn vel zit staat open om te leren <> een kind wat leert voelt zich competent (lekker in zijn vel). Naast de cognitieve ontwikkeling die wij als basisschool natuurlijk belangrijk vinden, hebben wij als Speelleercentrum een aantal “parels” om de brede ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren.

Onze parels zijn: (zie afbeelding)

Veiligheid: YAG You Are Good– Mindfulness – Theater “De Paarse Caravan”

Talentontwikkeling: Ieder kind zijn eigen device (chromebook vanaf groep 5) , VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) Engels vanaf groep 1, Pittige Plustorens (extra uitdaging)

Betrokkenheid: Leerlingenraad/Kinderparticipatie, Spelend Leren aangeboden in themahoeken.

Vanaf september 2018 maken wij gebruik van Parro (https://parro.education/ouders/) om met onze ouders te communiceren. U vindt daarom geen informatie vanuit de groepen op onze website (dit ivm AVG).

KLIK HIER om in te loggen op Parro vanaf de computer.

De groepsverdeling op onze school:

  • 3-6 jarigen groep A
  • 3-6 jarigen groep B
  • 3-6 jarigen groep C
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5-6
  • Groep 7-8