Skip Navigation or Skip to Content
logo
KiVa

KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

 

  • Verbetert het school- en leerklimaat
  • Verhoogt de leeropbrengsten en
    -prestaties
  • Verhoogt het welbevinden van leerlingen
  • Effectief in het tegengaan van pesten