Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Speelleercentrum de Pionier

Met ons enthousiaste team streven we naar een school met een open karakter. Onze uitganspunten:
–       Ieder kind is uniek. We willen aansluiten bij ieders eigen mogelijkheden en die optimaal benutten.
–       Het bieden van veiligheid en structuur vinden we belangrijk.
–       We benaderen elkaar met respect en we willen onze normen en waarden uitdragen.
–       Goede samenwerking en communicatie met ouders zien we als beste basis om samen school te zijn.
–       We willen de zelfverantwoordelijkheid van onze kinderen vergroten en ze leren zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling.

Om de totale ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te brengen, maken we gebruik van ons uniek Heibosch-portfolio. Ons portfolio geeft inzicht in het proces, product en resultaat. Het stimuleert het samen terug kijken en bevordert het samen verantwoordelijk zijn. In het portfoliogesprek, vanaf de middenbouw samen met de kinderen, wordt dit alles besproken. Ons Heibosch-portfolio bevordert de motivatie en betrokkenheid.

Klik hier voor ons filmpje!

Ons Speelleercentrum heeft twee Peuterspeelzaal groepen (SPV – voorheen Nijntje Pluis). Peuters van 3 jaar en 2 maanden mogen aangemeld worden. Voor de website van SPV kunt u terecht onder het kopje ‘Ouders’ op onze website.

Of middels deze link: SPV de Pionier

 

De Peuteropvang groepen van Partou

Naast de Peuterspeelzaal groepen zijn er in ons Speelleercentrum ook Peuteropvang groepen. Voor meer informatie kunt u terecht onder het kopje ‘Ouders’ op onze website.

Of u bezoekt de site middels deze link: Smallsteps kinderopvang

De Buitenschoolse opvang BSO

Hoe fijn is het dat uw kind gewoon in ons gebouw kan blijven voor en na schooltijd. Niet meer opgehaald worden met een busje, maar fijn onder begeleiding van een bekende pedagogisch medewerker naar de buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie: Smallsteps buitenschoolse opvang