Skip Navigation or Skip to Content
logo
Zien en gezien worden

de Pionier

  • De Pionier onderwijs 0413-342122
  • De Pionier peuterspeelzaal 0413-726822
  • De Pionier dagopvang 0413-728100
  • De Pionier BSO opvang 0413-728100 (buitenschoolse opvang)

In ons Speelleercentrum willen we je helpen om je sterkste IK te worden.

Binnen speelleercentrum De Pionier werken we als team intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit, omdat we erin geloven dat dit de beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen. (talentontwikkeling)

Kortom: “ZIEN EN GEZIEN WORDEN” (Ovidius)

Je leert jezelf, de ander en de wereld kennen door kijken, onderzoeken, ontdekken en spelen.

Op de Pionier

Zien we welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen;

Hebben we vertrouwen in de wils- en groeikracht van kinderen;

Prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en geven we ruimte om te ervaren en te pionieren;

Stemmen we de begeleiding en het onderwijs af op de ontwikkeling van het kind;

Bieden we een uitdagende en rijke speel-leeromgeving waarin het kind zich geborgen voelt en uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen;

Luisteren wij aandachtig naar kinderen, zijn inlevend en gaan we met de kinderen in gesprek;

Beschouwen we ouders als partner.

KiVa

Binnen ons speelleercentrum werken wij met KiVa, KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

3 -6 jarigen groepen

De ontwikkeling van peuters en kleuters verloopt in stapjes en sprongen, soms zijn peuters toe aan meer uitdaging, soms willen kleuters nog peuteren. In de 3-6 jarigen groep kan dit.

Door peuters en kleuters samen in een groep te verbinden, ervaren de kinderen de overgang stap voor stap in een vertrouwde omgeving en met vertrouwde professionals en kinderen. Onze 3-6 jarigen groepen bestaan uit maximaal 8 peuters en 16 kleuters en worden begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker. In onze unit wordt een rijke en uitdagende leeromgeving gecreëerd waarbij het thema centraal staat. De inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen is blijvend in ontwikkeling en passend bij verschillende leeftijden, niveaus en interesses.

Door ons aanbod groep doorbrekend op te zetten sluiten we aan bij de ontwikkeling en ontwikkelbehoefte van het kind.

 

Leer ons kennen

Hoe kunnen we u helpen?

solid-v

Onze scholen

Verdi bestaat uit 21 scholen

Onze scholen
solid-a

Aanmelden

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen!

Onze organisatie
solid-c

Avonturen van de Pionier!

Wij zijn de Pionier

Klik hier!
Werken bij verdi

Aan de slag bij de leukste werkgever van Noord-Brabant?

Werken bij Verdi
beeldmerk
Altijd op de hoogte

Updates

21 december 2023

Opendag 24 januari 2024

Lees verder
26 september 2023

Kiva samen maken we er een fijne school van!

Lees verder
12 juli 2023

Jaarrooster de Pionier 2023-2024

Lees verder